วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555


การเลือกซื้ออาหาร

หลักในการเลือกซื้ออาหาร

อาหาร หมายถึงอาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารปรุงสำเร็จ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง นมและผลิตภัณฑ์นม สารปรุงแต่งอาหาร ซึ่งมีหลักการในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ โดยคำนึงถึง หลัก 3ป. คือ ปลอดภัย ประโยชน์ ประหยัด

ปลอดภัย คือ ต้องเลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยมีลักษณะ สีสัน กลิ่น รสชาติ ตามธรรมชาติ ในกรณีที่เป็นอาหารที่มีการควบคุมตามกฎหมาย จะต้องมีเครื่องหมาย/สัญลักษณ์แสดงให้เห็น เช่น ครื่องหมาย อย.เครื่องหมาย มอก.ที่สำคัญคือ จะต้องเลือกซื้ออาหารที่ใหม่ สดโดยดูจากวันที่ผลิต หรือ วันหมดอายุบนฉลากบรรจุอาหารเป็นสำคัญ

ประโยชน์ คือ ต้องเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่า คุณประโยชน์ทางโภชนาการ การเลือกซื้ออาหารบริโภคต้องคำนึงถึงคุณค่าอาหารให้ครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการ

ประหยัด คือ ต้องเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาลที่ผลิตในท้องถิ่น เพื่อจะได้อาหารที่มีคุณภาพดี ราคาถูก หาซื้อได้สะดวก

หลักการเลือกซื้ออาหารสด

  การเลือกซื้อผักสดบางชนิด

   - เผือก มัน เลือกหัวที่มีน้ำหนักมาก เนื้อแน่น ผิวเรียบ ไม่มีตำหนิ
   - หัวไชเท้า เลือกหัวที่ไม่งอ ขนาดกลางยังอ่อนๆ มีผิวเรียบ
   - กะหล่ำปลี เลือกหัวแน่นๆ จะมีน้ำหนักมาก
   - ผักที่เป็นฝัก เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา เลือกฝักอ่อนๆ สีเขียว เนื้อแน่นไม่ฝ่อ ฝักแก่จะมีสีขาวนวล
   - ผักที่เป็นใบ เช่น ผักคะน้า ผักกาดหอม ฯลฯ เลือกต้นที่มีสีเขียวสด ไม่เหี่ยว ไม่มีรอยช้ำ ต้นใหญ่ ใบติดโคนแน่น
   - มะเขือเปราะ มะเขือยาว เลือกขั้วติดแน่น สีสด น้ำหนักมาก ไม่เหี่ยว
   - แตงร้าน เลือกลูกที่มีน้ำหนักมาก ลูกยาว สีเขียวอ่อน ไม่มีรอยช้ำ ผิวนวล
   - แตงกวา แตงกวาผิวเขียว ดีกว่าผิวขาวนวล ผิวเขียวเนื้อหนาเมล็ดเล็ก เนื้อจะกรอบ กว่าผิวขาวนวล ซึ่งมีเนื้อน้อยและเหนียว
   - มะนาว เลือกที่มีเปลือกบาง ผิวเรียบไม่เหี่ยว
   - ฟักทอง เลือกลูกที่มีน้ำหนักมาก ผิวเปลือกขรุขระ เนื้อจะแน่น


     การเลือกซื้ออาหารสดประเภทเนื้อสัตว์

การเลือกซื้อปลา ควรจะเลือกปลาที่ตาใส เกล็ดและหนังไม่ขุ่น เนื้อแน่น เมื่อกดดูไม่บุ๋มตามรอยนิ้วมือ เนื้อไม่แข็งทื่อ ไม่มีกลิ่นเหม็น มีกลิ่นตามลักษณะของปลาแต่ละชนิด เหงือกมีสีสด

การเลือกซื้อกุ้ง ควรซื้อกุ้งที่มีหัวติดแน่งกับตัวไม่หลุดง่ายเนื้อแข็ง ตาใส เปลือกใส ตัวโต

การเลือกซื้อปู การเลือกซื้อปู โดยเฉพาะปูที่ยังไม่ตาย โดยเฉพาะปูทะเลดูน้ำหนักตัว และความแน่น โดยการกดดูตรงส่วนอก ถ้าเนื้อแน่นกดไม่บุ๋ม แสดงว่าเป็นปูใหม่

การเลือกซื้อหอย ควรเลือกซื้อหอยที่หุบปากแน่น เมื่อวางไว้จะดำ และหุบอย่างรวดเร็วเมื่อเอามือไปแตะไม่มีกลิ่นเหม็น สำหรับหอยที่แกะเปลือกแล้ว ต้องมีสีสด น้ำที่แช่ไม่มีเมือก

การเลือกซื้อเนื้อหมู ควรเลือกเนื้อหมูที่มีสีชมพู มันสีขาว หนังเกลี้ยง และขาว ถ้าเป็นหมูแช่เย็นค้างคืนเนื้อจะมีสีซีด สำหรับหมูสามชั้น ควรเลือกที่มีมันบาง มีเนื้อหลายชั้น หนังขาว ไม่มีพังผืด ระหว่างชั้นหนังหมู

การเลือกซื้อเนื้อวัว ควรเลือกเนื้อที่มีสีแดง มันมีสีเหลือง ถ้าเนื้อไม่สดจะมีสีเขียวคล้ำๆ แต่ถ้าเป็นเนื้อควายจะต่างจากเนื้อวัว โดยสังเกตดูจากมันของเนื้อควายจะมีสีขาวและเนื้อหยาบมากกว่า การเลือกซื้อเนื้อวัวก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับอาหารชนิดนั้นๆ ด้วยการเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ

             อาหารปรุงสำเร็จ ได้แก่ อาหารที่ผ่านการปรุง ประกอบ พร้อมที่จะนำมาเสิร์ฟและบริโภคได้ เช่น แกงเผ็ด แกงจืด ผัดผัก ปลาทอด ไก่ย่าง เป็นต้น มีหลักการเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ที่สำคัญ  คือ 
 สภาพทั่วไป ต้องสังเกตสีสัน กลิ่น รส ของอาหารให้เป็นไปตามปกติ ไม่มีสีดำคล้ำ หรือ ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เน่าเสีย หรือ ไม่มีสีสันที่เข้มจนผิดปกติ

           ข้อสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ เมื่อเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จจากสถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ก่อนบริโภคควรนำมาอุ่นให้ร้อนก่อน และในกรณีที่จะเก็บไว้นาน ควรเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อโรค และป้องกันการเน่าเสียของอาหารปรุงสำเร็จ   

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555ฐานข้อมูลออนไลน์ทางวิทยาศาสตร์


IEEE/IEE Electronic Library (IEL)

          ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขป พร้อมเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน วิศรกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวบรวมจากวารสาร นิตยสาร รายงานการประชุม มาตรฐาน ฯ มีการปรับปรุงข้อมูลมากกว่า 25,000 หน้าต่อเดือน ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1988 จนถึงปัจจุบัน  (เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม)
Computers & Applied Sciences Complete  (EbscoHost)

         ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965-ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีใหม่   (เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม)


Web of Science
        
เป็นชุดฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ มีข้อมูล ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 3 ฐานข้อมูล คือScience Citation Index Expanded Social Sciences Citation Index และ Arts & Humanities Citation Index สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001จนถึงปัจจุบัน  (เป็นฐานข้อมูลสาระสังเขป)iG Publishing: American Society of Health-Systems Pharmacist (ASHP)         


          ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ iG Publishing มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  เป็นต้น มีสมาชิกเป็นผู้เชียวชาญเกี่ยวกับองค์กรเภสัชกรรม เภสัชกร พยาบาลอาชีพเป็นสมาชิกอยู่ทั่วโลก สามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้ง Dictionary  และ Function การใช้งานอื่น ๆ SpringerLink


          SpringerLink เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการสารสนเทศในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ทางการแพทย์ รวมไปถึงสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ (เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม)

ฐานข้อมูลออฟไลน์ทางวิทยาศาสตร์


Biotechnology Citation Index 1991 - 2001
                                            
เป็นฐานข้อมูลย่อยในกลุ่มของ Science Citation Index ซึ่งผลิตโดย Institute for Scientific Information (ISI) มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ จัดทำในรูปแบบ CD-ROMตั้งแต่ปี 1991 ถึงปัจจุบัน และปรับปรุงข้อมูลทุก 2 เดือน ครอบคลุมวารสารหลักในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน150 ชื่อ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่คัดเลือกมาจากวารสารอื่นๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์  (เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม)


Chemistry Citation Index 1991 - 2000 
       เป็นฐานข้อมูลย่อยในกลุ่มของ Science Citation Index ซึ่งผลิตโดย Institute for Scientific Information (ISI) มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ จัดทำในรูปแบบ CD-ROM ตั้งแต่ปี 1991 ถึงปัจจุบัน และปรับปรุงข้อมูลทุก 2 เดือน ครอบคลุมวารสารหลักในสาขาเคมี จำนวน300 ชื่อ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาเคมี ที่คัดเลือกมาจากวารสารอื่นๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์   (เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม)Life Science  

       ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม และสาระสังเขปของวารสาร ทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น พฤติกรรมสิ่งมีชีวิต ชีวเคมี เนื้อเยื่อวิทยา สิ่งแวดล้อม กีฏวิทยา พันธุกรรมศาสตร์ จุลชีววิทยา พิษวิทยา ภูมิคุ้มกัน ตั้งแต่ปี ค.ศ.  1996 -2002/03
(เป็นฐานข้อมูลสาระสังเขป)
ProQuest Nursing & Allied Health Source          เป็นฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศทางการพยาบาลและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสำหรับนักวิจัยและนักศึกษาในสาขาวิชาทางด้าน healthcare, nursing, allied health, alternative and complementary medicine และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1986 – ปัจจุบันจากวารสารมากกว่า 1,015 รายชื่อ ซึ่งให้เอกสารฉบับเต็มประมาณ 860 รายชื่อ ให้ข้อมูลจากหนังสือ วิดีโอ และวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มทางสาขาพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่า 12,300 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมี Evidence-based nursing จาก The Joanna Briggs Institute Evidence ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based) ที่สำคัญแหล่งหนึ่ง ซึ่งนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของคำถามทางคลินิก แทนการนำเสนอจากหลักฐานการวิจัยที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว โดยการเริ่มค้นหาจากคำถามทางคลินิกที่สำคัญ จากนั้นทำการสืบค้นหาข้อมูลและสรุปเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนั้น เพื่อใช้ในการตอบปัญหาหรือคำถามทางคลินิกเหล่านั้น  (เป็นฐานจ้อมูลฉบับเต็ม)Food Science


          ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม และสาระสังเขป ของวารสาร มาตรฐาน สิทธิบัตรวิทยานิพนธ์และรายงานการประชุมฯ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร โภชนาการ ชีวเทคโนโลยีและวิศวกรรมอาหาร  (เป็นฐานข้อมูลสาระสังเขป)